İLETİŞİM

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü BAYHAN
Farabi Kurum Koordinatörü
Telefon: +90 248 213 32 35
Faks: +90 248 213 32 37
E-Posta: farabi@mehmetakif.edu.tr

Şebnem İNAL
Telefon: +90 248 213 32 35
Faks: +90 248 213 32 37
E-Posta: farabi@mehmetakif.edu.tr

 

Adres: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Farabi koordinatörlüğü İstiklal Yerleşkesi 15030 BURDUR