PROTOKOLLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Farabi Koordinatörlüğü Protokolleri

  •             Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  •             Adnan Menderes Üniversitesi
  •             Adıyaman Üniversitesi
  •             Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
  •             Afyon Kocatepe Üniversitesi
  •             Ahi Evran Üniversitesi
  •             Akdeniz Üniversitesi
  •             Aksaray Üniversitesi
  •             Amasya Üniversitesi
  •             Anadolu Üniversitesi
  •             Ankara Üniversitesi
  •             Artvin Çoruh Üniversitesi
  •             Atatürk Üniversitesi
  •             Balıkesir Üniversitesi
  •             Bingöl Üniversitesi
  •             Bitlis Eren Üniversitesi
  •             Bozok Üniversitesi
  •             Bülent Ecevit Üniversitesi
  •             Cumhuriyet Üniversitesi
  •             Celal Bayar Üniversitesi
  •             Çankırı Karatekin Üniversitesi
  •             Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  •             Çukurova Üniversitesi
  •             Dicle Üniversitesi
  •             Dokuz Eylül Üniversitesi
  •             Dumlupınar Üniversitesi
  •             Düzce Üniversitesi
  •             Ege Üniversitesi
  •             Erciyes Üniversitesi
  •             Erzurum Teknik Üniversitesi
  •             Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
  •             Erzincan Üniversitesi
  •             Fırat Üniversitesi
  •             Gazi Üniversitesi
  •             Gaziantep Üniversitesi
  •             Gaziosmanpaşa Üniversitesi
  •             Giresun Üniversitesi
  •             Gümüşhane Üniversitesi
  •             Hacettepe Üniversitesi
  •             Hakkari Üniversitesi
  •             Harran Üniversitesi
  •             Iğdır Üniversitesi
  •             İnönü Üniversitesi
  •             İstanbul Üniversitesi
  •             Karabük Üniversitesi
  •             Kastamonu Üniversitesi
  •             Kafkas Üniversitesi
  •             Karadeniz Teknik Üniversitesi
  •             Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
  •             Kırıkkale Üniversitesi
  •             Kilis 7 Aralık Üniversitesi
  •             Kocaeli Üniversitesi
  •             Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
  •             Mardin  Artuklu Üniversitesi
  •             Marmara Üniversitesi
  •             Mersin Üniversitesi
  •             Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
  •             Mustafa Kemal Üniversitesi
  •             Muş Alpaslan Üniversitesi
  •             Namık Kemal Üniversitesi
  •             Nevşehir Üniversitesi
  •             Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  •             Ordu Üniversitesi
  •             Osmaniye Ata Korkut Üniversitesi
  •             Ömer Halisdemir Üniversitesi
  •             Pamukkale Üniversitesi
  •             Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  •             Sakarya Üniversitesi
  •             Selçuk Üniversitesi
  •             Siirt Üniversitesi
  •             Süleyman Demirel Üniversitesi
  •             Trakya Üniversitesi
  •             Tunceli Üniversitesi
  •             Uludağ Üniversitesi
  •             Uşak Üniversitesi
  •             Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  •             Yıldız Teknik Üniversitesi