.

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Değişime başlanmadan önce, öğrenci dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:

  • Öğrenci başvuru belgesi,
  • Not çizelgesi,
  • Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise),
  • Öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme (Farabi Değişim Programı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi).

Footer Menü